6544 684 E-REGISTRATUUR E-N 08:00-16:00
R 08:00-15:00, L 10:00-13:00

Ülevaade 2017. aastal toimunud ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuringu tulemustest Eesti Diabeedikekus OÜ

Eesti Diabeedikeskus OÜ-s korraldatakse regulaarselt ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuringuid. Uuringute eesmärk on selgitada patsientide rahulolu kliiniku  poolt pakutavate tervishoiuteenustega.

Uuringu tulemustel saadavad andmed ning nende alusel koostatud ülevaade on kliinikule  väärtuslik teave oma igapäevase töö korraldamiseks selliselt, et võimaldada nii patsientidele kui ka kliiniku  töötajatele parim keskkond.

01.10.-31.10.2017 võimaldati küsitlusele vastamine kõikidele  Eesti Diabeedikeskus OÜ patsientidele.

Ankeetküsitlus oli võimalik  täita kõigil ambulatoorsetel patsientidel ning küsitlusele vastamine oli vabatahtlik.

2017. aastal oli vastanute protsent 75%  patsientide üldarvust

Kokku täideti 180 ankeeti.

Küsitlusankeetidele vastajatest 2017. aastal olid 69% nais- ja 31% meessoost patsiendid Tasulisel tervishoiuteenusel olid 4 ja haigekassa poolt rahastataval teenusel 176 patsienti

Vanus aasates Vastanute arv Vastanute %
16-25 15 8,3 %
25-45 59 32,9 %
45-65 72 40 %
65-75 18 10 %
75 ja vanemad 16 8,8 %
Kokku 180 100 %

Kõige suurema osa  ankeedile vastanud patsientidest  olid pärit Harjumaalt.

Vastanute elukoht Vastanute arv Vastanute %
Tallinn, Harjumaa 110 61,3 %
Ida-Virumaa 35 19,4 %
Lääne Virumaa 25 13,8 %
Muud 10 5,5 %
Kokku 180 100 %

Ankeedis paluti patsientidel anda hinnang eraldi arstide ja õdede tööle ning registraatorite tööle

Ettepanekud:

Esitati 2 ettepanekut, mis puudutasid kliiniku registratuuri tööd.

Ettepanekud on kliiniku juhtkonna poolt läbi arutatud ning rakendatud.

Samuti laekus  2017 aastal ühelt patsiendilt tänukiri. Töötajale on avaldatud kiitust ja premeeritud rahaliselt.